دانلود پایان نامه

    رابطه سپرده قانونی و اوراق قرضه با هزینه های تامین منابع مالی

از آنجایی که بخشی از سپرده ها به صورت سپرده قانونی و خرید اوراق قرضه (از محل سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده های بدون هزینه عملیاتی) مسدود می گردد و با‌نک‌ها نمی توانند از آنها برای سرمایه گذاری استفاده کنند، بنابراین راکد ماندن منابع ، هزینه ای برای بانک به همراه خواهد داشت که باید در هزینه سپرده ها منظور گردد. همچنین از آنجایی که بابت سپرده قانونی از طرف بانک مرکزی به بانک سود پرداخت می شود (یک درصد در سال) و اوراق قرضه نیز دارای سود می باشند، بنابراین می بایست سود اوراق قرضه را بعنوان عامل هزینه کاه در محاسبه هزینه سپرده ها تأثیر داد.

1.1.1.    هزینه سپرده قرض الحسنه جاری

سپرده قرض الحسنه جاری به دلیل اینکه سودی به آن تعلق نمی گیرد ، فاقد هزینه عملیاتی است اما این سپرده بخش اعظم هزینه های پرسنلی ، اداری ، تشکیلاتی، استهلاک و هزینه مطالبات مشکوک الوصول را به خود اختصاص می دهد. چرا که صاحبان این سپرده نسبت به سایر سپرده گذاران ، بیشترین خدمات بانکی (پرداختها و دریافتها ، تسهیلات اعطایی ، اعتبارات اسنادی ، ضمانتنامه و سایر خدمات بانکی) را دریافت می کنند و عدم ارائه خدمات مناسب موجب انتقال سپرده از بانک به سایر بانکها ( که خدمات بانکی مناسبتر و سریعتری ارائه می دهند) می شود.

1.1.2.    هزینه سپرده قرض الحسنه پس انداز

سپرده قرض الحسنه پس انداز دارای دو نوع هزینه عملیاتی و هزینه غیر عملیاتی می باشد. هزینه عملیاتی این سپرده همان جوایز اعطایی بانک به صاحبان این سپرده است. هزینه غیر عملیاتی این سپرده قرض الحسنه جاری شامل هزینه پرسنلی، اداری ـ تشکیلاتی ، هزینه استهلاک و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد که ناشی از فعالیت کارکنان و امکاناتی است که بانک در جهت ارائه خدمت به صاحبان این قبیل سپرده در اختیار آنها قرار می دهد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   راهنمای جامع و کامل چاپ کتاب کاغذی دیجیتال و صوتی

1.1.3.    هزینه سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت، ویژه، بلندمدت)

این سپرده ها نیز مانند سپرده قرض الحسنه پس انداز دارای هزینه عملیاتی (سود پرداختی به سپرده گذاران ) و هزینه غیر عملیاتی است.

1.1.4.    هزینه سایر سپرده ها و سایر بدهیها

سایر سپرده شامل پیش دریافت اعتبارات اسنادی ، سپرده صندوق پس انداز کارکنان،صندوق رفاه کارکنان ، صندوق بازنشستگی کارکنان ، سپرده ضمانتنامه ها، سپرده مدت دار ارزی می باشد. سایر بدهیها شامل سپرده های قرض الحسنه جاری موسسات دولتی و تنخواه گردان وجوه دولتی می باشد.

 

دسته‌ها: پایان نامه ها