دانلود پایان نامه

فاکتورهای مهم در طراحی نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری

به طور کلی در طراحی نرم‌افزار سی.آر.ام باید فاکتورهای مهم زیر مد نظر قرارگرفته و پوشش داده

شود :

-کارکنان

– مشتری

– محصول

– فعالیت‌ها

– اسناد و مدارک

در ادامه درباره بخش‌های مختلف هر یک از موارد فوق توضیح داده می‌شود:

کارکنان

۱- شرح وظایف کلیه گروه‌های کاری

۲- نمودار ساختار گروه‌های کاری به صورت تصویر یا دیاگرام

۳- قابلیت پاسخگویی به شرکت مشتری

۴- قابلیت پاسخگویی به کارکنان شرکت مشتری

۵- انجام فعالیت‌های مربوطه در قبال تماس‌ها، تعاملات و وقایع مختلف

مشتری

۱- تماس‌ها

۲- سوابق تماس

۳- یادداشت‌های مرتبط با تماس

۴- کانال‌های ارتباط با مشتری

۵- سلسله‌مراتب فرآیندهای داخلی مرتبط با تماس‌ها

محصول

۱- فهرست محصولات خریداری‌شده توسط مشتری

۲- شکل محصول

۳- بازار محصول

۴- قیمت‌گذاری محصول

۵- فرصت‌های فروش

۶- کانال‌های ارتباطی فروش

۷- پیش‌بینی فروش

فعالیت‌ها

۱-سوابق فعالیت به ازای هر تماس

۲- یادداشت‌های مربوط به هر فعالیت

۳- رویدادها وقایع

۴- رقابت‌های بازاریابی

۵- ارسالی‌های پستی(هدایا، کارت‌پستال، نشریات، کاتالوگ، بروشور و…)

 

اسناد و مدارک

۱- فراهم نمودن قالب‌هایی برای انجام مکاتبات( پست الکترونیک، نامه، نمابر و…)

۲- ذخیره سوابق و مدارک ارسالی به مشتری پست الکترونیک، نامه، نمابر و…

۳- اجرای خودکار درخواست‌های مکاتبه شده از طریق نمابر و پست الکترونیک

۴- امکان الصاق ضمایم به فایل تماس‌ها

۵- امکان الصاق ضمایم به فایل فعالیت‌ها

۶- امکان الصاق ضمایم به فایل فرصت‌های فروش