دانلود پایان نامه

معماری سالن نمایشگاه

معماری به عنوان یکی از ابعاد اصلی در فضای سازی درونی و برونی سالنهای نمایشگاهی دارای ویژگی­های خاص و در ارتباط با عوامل بنیادی می­باشد. این عوامل بنیادی عبارتند از شرایط جغرافیایی و اقلیمی، اهداف، امکانات و نیازهای که اساسا نوع معماری را تعیین می­کنند. این عوامل پارامترهای اصلی در معماری نمایشگاه بوده و حتی شکل نمایشگاه را مشخص می­کند. آداب و رسوم، فرهنگ، تمایلات اجتماعی نیز در نوع معماری تاثیر می­گذارد و از آنجا که مجموعه انگاره­ای فرهنگی کشورها با هم متفاوت است، دیدگاه معماران و مهندسان هر یک از کشورها نیز تفاوت دارد. لذا همواره جهت پایداری و تقویت آداب و رسوم، کشورها در سلسله مراحل ساخت نمایشگاهها معماران و مهندسان مجرب داخلی را به خدمت می­گیرند. به نظر می­رسد اساسا معماری بویژه در نمایشگاه دارای ابعادی بسیار فراتر از اصول و جنبه­های فنی است. زیرا نمایشگاههای بین­المللی همانطور که پیش از این گفتیم سمبل اقتدار اقتصادی و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی کشورها هستند، از این رو این بناها می­بایستی حتی الامکان نشان دهنده همان ویژگی­های ملی باشند. به عبارت دیگر نقش فنی و هنری معماری در بنای سالنها و ساختمانهای نمایشگاهی این است که منعکس کننده معماری بومی و تصویرکننده شیوه­های زندگی یک ملت در کشور میزبان و یا کشوری دیگر باشند. در این راستا می­توانیم زمینه­های ارتباطی جدیدی را در مقوله معماری نیز جستجو کنیم.

ناگفته نماند تاثیر مستقیم عوامل اقلیمی همواره جنبه­های فرهنگی و اجتماعی و هنری را تحت الشعاع قرار می­دهد. ولی در عین حال این تاثیر در تمام طراحی­ها و بناهای نمایشگاهی تاثیری متقابل است. در واقع نقش عوامل جغرافیایی و اقلیمی و تاثیر مناسبات فرهنگی و ملی یکدیگر را تکمیل می­کنند. نمونه­هایی از این آمیختگی ویژگی­های محیط طبیعی و محیط اجتماعی و فرهنگی را می­توان در کیفیت و ترکیب معماری در نمایشگاههای کشورهای مختلف جستجو کرد.

به عنوان مثال ساختمان سالنهای نمایشگاه در کشورهای غربی با توجه به خصوصیات ویژه آن مناطق هیاتی غربی دارند. در کشوری نظیر چنین این بناها کاملا شرقی هستند. در ژاپن تاثیر فرهنگ غرب و اتکا شدید مردم به سنت، حالتی حد وسط وجود دارد و در کشورهای شمال آفریقا به علت گرمای بیش از حد آن منطقه، بناها با ویژگی­های همان مناطق ساخته می­شود. بنابراین برای بنای سالنها نمی­توان فرمول یکسانی را ارائه داد و بدان عمل کرد.(مدرس،شاهرخ،کاربرد جهانی نمایشگاه­ها مرکز توسعه صادرات تهران1361). براساس آنچه گفته شد معماری در زمینه برپائی نمایشگاه نقش دوگانه را بازی می­کند. زیرا از یک طرف بخاطر ساختن بناها یک عامل بنیادی به وجود آورنده است که خود نیز تابع عوامل بنیادین دیگر می­باشند و از طرف دیگر چون تناسب و حالات هنری رعایت شده و ظرافتهای خاصی بکار گرفته میشود نقش بسزائی را در تزئین فضای داخلی و خارجی سالن نمایشگاهی ایفا میکند. بنابراین معماری شامل مقوله متمایز ولی مرتبط به هم می­شود. یعنی هم داخل سالن نمایشکاهی را در بر می­گیرد و هم فضای باز نمایشگاهی را شامل می­شود(الداغی، محمدحسین و مدرس شاهرخ، گزارش بازدید از نمایشگاه جهانی سویل اسپانیا. مرکز توسعه صادرات. تهران 1371). در آخرین نمایشگاه جهانی 1992 در شهر سویل اسپانیا، حجم­های تعبیه شده در ساختمانهای نمایشگاه به گونه­ای تنظیم شده بو که روابط جدیدی میان ترکیبهای مختلف سالن­ها بوجود آمده و حجم­های مختلف در ترکیب جدید در یک وحوت سمبلیک خلاصه می­شدند که بهترین نمونه بهره­گیری از تخیل فضایی در معماری نمایشگاه را ارائه میکرد. در ساختمان غرفه انگلستان در نمایشگاه مزبور پله­های برقی در محفظه­های شیشه­ای قرار د اشت که تجسم حقیقی حرکت در فضا بود علاوه بر این طراحی و تعبیه سقفهای معلق با استقاده از تسمه­های پنهان نگهدارنده بخش دیگری از بکارگیری هنر معماری برای ایجاد انگیزه در عین حال جلب توجه و حیرت بازدیدکننده است.(0مرکز توسعه صادرات ایران، گزارش نمایشگاه جهانی 1992 سویل اسپانیا 1371 ص11)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   عوامل موثر بر نوآوری

 

 

دسته‌ها: پایان نامه ها