دانلود پایان نامه

کسب رضایت مشتری مهمترین اصل بازاریابی است

مشتری به عنوان یک فرد نیازمند و تاثیر گذار در یک بنگاه تجاری ، اداری است که باید به آن با یک نگاه کاملاً ارزشی توجه داشت .

اصولاً یک سازمان زمانی موفق و با دوام است که رضایت مشتری را جلب نگه دارد تا بتواند به وسیله آن به رشد و سود دهی در مراحل کاری خود دست یابد .

کسی را می توان موفق در کار و تجارت و داد و ستد دانست که تمام خدمات رسانی به طرف مقابل خود ( مشتری) را از ضوابط اصلی بداند و آن را با اهمیت و پررنگ نگاه دارد . در ایران متاسفانه بنگاه ها و نهادها نیازی به تامین نیاز مشتری ندارند. کمبود عرضه و عدم رضایت و بی توجهی به مشتری یکی از ضعفهای مشتری مداری در ایران است . این نقطه ضعف از سیستم تربیتی ( خانه تا محیط کار ) وجود دارد و همیشه در هر جا ارباب رجوع را بدهکار می دانند. بر خلاف معنای واژه ارباب رجوع ، مشتری همیشه باید مورد بی توجهی و بی احترامی از طرف مسئولین مربوط قرار گیرد .

در این مرحله است که می توان گفت مسئولین و صاحب امتیازها در همه ارکان و مراحل کاری، خود را بالا دست می دانند نه مرجع خدمت شغلی که بدست می آورند و در پی رضایت طرف مقابل خود نیستند. در ایران  ضریب اطمینان پشتوانه هر مرجع مطلق به مردم حتی در صورت عدم رعایت مشتری مداری بالاست که این ضعف دیگری در سیستم مشتری مداری است.

عدم پذیرش معایب جنس فروخته شده، عدم رسیدگی به حق مشتری در صورت نقص ، بی توجهی به وقت ، مکان ، حوصله مشتری تمامی از نقاط منفی و قابل بررسی در سیستم کاری مشتری مداری در ایران است .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

یک سری معایب و کاستی ها در سیستم قضایی و حقوقی نیز می توانند فرمول مشتری مداری را در ایران دچار مشکل سازد .

می بایست نظامی حاکم شود تا پاسخگویی شفاف از طرف مسئولین و نهادهای مربوط به مشتری باشد . این اگر از ابتدای کار این نظام حاکم شود به طبع آن به سایر سازمان ها و زیر مجموعه ها نیز کشیده می‌شود.

فرآیند تولید و عرضه دو جانبه شامل خریدار ( مشتری ) و فروشنده می باشد هر چه رضایت مشتری و اعتماد را جلب کنیم فروش و داد و ستد طبعاً رونق پیدا می کند.

بانک های خصوصی ایران می خواهند محور مشتری مداری را تقویت سازند ولی وجود صف های کاذب در بانک ها، عدم پاسخگویی مناسب به مشتری ،عدم اطلاع رسانی به مشتری و ضوابط خاص قانونی در مقابل مشتری نقاط ضعف این بانک ها است . بانک می بایست در ابتدا رضایت مشتری خود را جلب کند ولی متاسفانه در ایران ابتدا مشتری باید رضایت مسئول مربوط را جلب کند تا بتواند کارش را به انجام برساند. عدم تشویق کارمندان بانک ، بی توجهی مدیران به نظام مشتری مداری ، عدم توجه کارمندان بانک در مقابل مشتری مداری می تواند باعث کمرنگ  شدن این سیستم در نظام بانکی شود.

مشتری مداری هیچ گاه تبعات منفی به دنبال نخواهد داشت چرا که مشتری مداری از رفتار انسانی سرچشمه می گیرد. انسان نباید فریبکار باشد ولی باید به همنوع خود احترام بگذارد ، کمک کند و در ازای منفعتی که از طرف مردم بدست می آورد خدمتگزارشان باشد.

دسته‌ها: پایان نامه ها