پایان نامه ها

روش‌های نوین مشتری‌مداری و بازاریابی علمی در بانکداری ایران

اصول مدیریت ارتباط با مشتری فرآیند ها و برنامه های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری براساس  اصول پایه ای به شرح زیر می باشند. هدف گذاری کردن تک تک مشتریان جذب و حفظ وفاداری مشتری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

بررسی مفاهیم کیفیت زندگی کاری وتأثیر متقابل بهره وری

زندگی کاری به منظور درک انگیزش کارکنان، سازمان ها مطالعات و تحقیقات گسترده ای در سراسر جهان انجام داده اند تا بدین وسیله بتوانند راه حلی جهت ارتقاء کارآئی سازمان و اثربخش نمودن فعالیت کارکنان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

حوزه های اصلی مالی رفتاری

حوزه های اصلی مالی رفتاری مالی رفتاری شامل دو حوزه اساسی است: ٣ – روانشناسی شناختی[1] ۴-  محدودیت در آربیتراژ[2] تحت پارادایم رایج نظریه نوین مالی، تصمیم گیرندگان دارای رفتار عقلایی بوده و درپی حداکثرسازی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

مفهوم سازی هویت سازمانی بر اساس تئوری هویت اجتماعی

مفهوم سازی هویت سازمانی: ازهویت سازمانی تعاریف متعددی شده است .  ازجمله همگرایی ارزش های فرد – سازمان ، ادراک یکی بودن با سازمان یا تعلق داشتن به سازمان (گلدبرگ[1]،2010) التزام و تعهد عاطفی به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

تئوری های مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تئوری های مدیریت استراتژیک منابع انسانی 2-5-1- نقش و اهمیت تئوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی براساس نظر دوبین (1976)، تئوری، «تلاشی است در جهت مدل‌سازی جنبه‌هایی از جهان تجربی[1]». تئوری‌ها، چنانچه به درستی مفهوم‌سازی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی

رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی مرور ادبیات دو رویکرد اصلی را در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص می‌کند. 2-2-2-1- رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین نقش و فرانقش عملکرد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

ویژگی های مهم معماری سالن نمایشگاه

معماری سالن نمایشگاه معماری به عنوان یکی از ابعاد اصلی در فضای سازی درونی و برونی سالنهای نمایشگاهی دارای ویژگی­های خاص و در ارتباط با عوامل بنیادی می­باشد. این عوامل بنیادی عبارتند از شرایط جغرافیایی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل