پایان نامه ها

مراحل طراحی کانال توزیع

مراحل طراحی کانال توزیع 1 (عوامل شناسایی کانالهای مختلف: الف(پوشش وقدرت توزیع: یعنی تعداد واسطه هایی که محصول تولیدکننده را دریک ناحیه تجاری بازاریابی می کنند . قدرت توزیع شامل توزیع انحصاری، مجاز و پراکنده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

راه‌های پیشگیری از تورم در بخش کشاورزی

راه‌های پیشگیری از تورم در بخش کشاورزی با نگاهی جامع به افزایش قیمت کالا‌ بر حسب شرایط حاکم بر هر جامعه (از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و…) که متأثر ازعوامل داخلی و خارجی در بازار بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

انواع هولدینگ‌ها

انواع هولدینگ‌ها یک سازمان هولدینگ بایستی توانایی زیادی برای فعالیت در بهره‌گیری از توانایی‌های تک تک شرکت های خود را داشته باشد  تا بدینوسیله ضمن فائق آمدن بر مسائل و مشکلات خود به رقابت در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

الزمات بودجه ­ریزی­ عملیاتی

الزمات بودجه­ریزی­ عملیاتی برای اینکه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به هدف های خود دست یابد لازم است تا ملاحظاتی هنگام اجرای آن لحاظ شود. به بیان دیگر پیاده سازی بودجه­ریزی بر مبنای عملکرد( بودجه­ریزی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

فاکتورهای مهم در طراحی نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری

– فاکتورهای مهم در طراحی نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری به طور کلی در طراحی نرم‌افزار سی.آر.ام باید فاکتورهای مهم زیر مد نظر قرارگرفته و پوشش داده شود : -کارکنان – مشتری – محصول – بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

رابطه سپرده قانونی و اوراق قرضه با هزینه های تامین منابع مالی

    رابطه سپرده قانونی و اوراق قرضه با هزینه های تامین منابع مالی از آنجایی که بخشی از سپرده ها به صورت سپرده قانونی و خرید اوراق قرضه (از محل سپرده قرض الحسنه جاری و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل