پایان نامه ها

دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی برای سنجش عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از نظریات جامعه شناسی متفاوت استفاده شده است. بنابر قضایای موفقیت و ارزش جورج هومنز تعهد سازمانی تابعی از پاداش کار بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

هوش عاطفی چیست

هوش عاطفی هوش از جذاب‌ترین توانایی‌هایی است که جلوه‌های آن در موجودات مختلف به مقادیر متفاوت قابل مشاهده و رویت است. بهره هوشی یا هوشبهرمدت‌ها معیاری برای سنجش هوش فردی محسوب می‌شد. آزمون بهره هوشی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

فازهای تصمیمی در یک زنجیره تأمین

فازهای تصمیمی در یک زنجیره تأمین مدیریت زنجیره­تأمین جهت برآورده­سازی خواسته­های مشتریان و نهایتاً حداکثر سازی سود سازمان، نیاز به انواع تصمیم­گیری دارد(احمدی، 1384، ص 37). این تصمیمات در سه مقوله یا فاز ، بسته بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی

مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی تمایل و اصرار واحد تجاری به تعهد نسبت به مسئولیت اجتماعی در تمامی ابعاد، اثر قابل توجهی را روی عملکرد مالی دارد،در واقع گرایش به سمت مسئولیت اجتماعی،واحد تجاری را بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

اهمیت ارزیابی و مدیریت عملکرد

اهمیت ارزیابی و مدیریت عملکرد بهبود مستمر عملکرد سازمان‏ها، نیروی عظیم هم‏افزایی[1] ایجاد می‏کند که این نیروها می‏تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت‏های تعالی سازمانی شود. دولت‏ها، سازمان‏ها و مؤسسات تلاش جلوبرنده‏ای را بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل