No category

پایان نامه با کلمات کلیدی دی، الکتریک، صوتی

شفافیت شاخص بازتاب پایین کامپوزیت‌های چندگانه اپتیک سبک وزن آشکارسازهای چرنکوف راهنماهای نوری عایق صوتی سرعت صوت پایین اتاق‌های ضد صدا تطبیق مقاومت ظاهری صوتی در التراسونیک مکانیکی الاستیک سبک جاذب انرژی تله برای ذرات بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه با کلمات کلیدی آئروژل، آئروژل‌ها، سیلیکا

نمونه‌ی آن‌ها شکل‌گیری فاز فریت کبالت در دمای 800 درجهی سانتیگرادکامل شد و خوشه‌های فریت کبالت به سمت نانو بلوری شدن پیش رفتند، زمانی که برهم‌کنش بین خوشه‌های فریت کبالت با ماتریس سیلیکا شکسته شد بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه با کلمات کلیدی بحرانی، آئروژل، خشککردن

گفته می‌شود. پس از آن مرحلهی نهایی که خشک کردن است باقی می‌ماند. 3-3 خشک کردن آلکوژل بعد از شکل‌گیری ژل توسط هیدرولیز و واکنش چگالش، شبکه Si-O-Si شکل می‌گیرد. بخش پیرسازی به تشدید شبکه بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه با کلمات کلیدی مغناطیسی، میدان، دارای

در آن گشتاورهای مغناطیسی در جهت موازی و عکس یکدیگر قرار گرفته‌اند، اما با یکدیگر برابر نیستند و به صورت کامل یکدیگر را حذف نمی‌کنند. در مقیاس ماکروسکوپی، مواد فریمغناطیس همانند فرومغناطیس بوده و دارای بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه با کلمات کلیدی مغناطیسی، آئروژل، میدان

، ساختن آئروژل به معنای رساندن الکل به فشار و دمای بخار شدنی و به طبع آن به‌دست‌آوردن نقطهی بحرانی است و باعث استخراج فوق بحرانی از ژل می‌شود. سپس، در سال 1970، دانشمند فرانسوی بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل

الکترومغناطیسی است. با توجه به این موضوع اخیراً چسب‌هایی از نانوذرات تولید شده‌اند که کاربردهای مهمی در صنایع الکترونیکی دارند. نانولوله‌ها در موارد الکتریکی، مکانیکی و اپتیکی بسیار مورد توجه بوده‌اند. روش‌های تولید نانولوله‌ها نیز بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

دانلود تحقیق در مورد دی، الکتریک، صوتی

سوخت تبادل یون فیلترهای آلاینده‌های گازی اهداف ICF حامل رنگ‌دانه قالب اپتیکی شفافیت شاخص بازتاب پایین کامپوزیت‌های چندگانه اپتیک سبک وزن آشکارسازهای چرنکوف راهنماهای نوری عایق صوتی سرعت صوت پایین اتاق‌های ضد صدا تطبیق مقاومت بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

دانلود تحقیق در مورد آئروژل، آئروژل‌ها، سیلیکا

در دماهای مختلف برای به‌دست آوردن نانو بلور پراکنده در ماتریس سیلیکا حرارت داده شد. برای نمونه‌ی آن‌ها شکل‌گیری فاز فریت کبالت در دمای 800 درجهی سانتیگرادکامل شد و خوشه‌های فریت کبالت به سمت نانو بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل