جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترن مطالب :

No category

پایان نامه با کلمات کلیدی دی، الکتریک، صوتی

شفافیت شاخص بازتاب پایین کامپوزیت‌های چندگانه اپتیک سبک وزن آشکارسازهای چرنکوف راهنماهای نوری عایق صوتی سرعت صوت پایین اتاق‌های ضد صدا تطبیق مقاومت ظاهری صوتی در التراسونیک مکانیکی الاستیک سبک جاذب انرژی تله برای ذرات بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل

الکترومغناطیسی است. با توجه به این موضوع اخیراً چسب‌هایی از نانوذرات تولید شده‌اند که کاربردهای مهمی در صنایع الکترونیکی دارند. نانولوله‌ها در موارد الکتریکی، مکانیکی و اپتیکی بسیار مورد توجه بوده‌اند. روش‌های تولید نانولوله‌ها نیز بیشتر بخوانید...

No category

دانلود تحقیق در مورد دی، الکتریک، صوتی

سوخت تبادل یون فیلترهای آلاینده‌های گازی اهداف ICF حامل رنگ‌دانه قالب اپتیکی شفافیت شاخص بازتاب پایین کامپوزیت‌های چندگانه اپتیک سبک وزن آشکارسازهای چرنکوف راهنماهای نوری عایق صوتی سرعت صوت پایین اتاق‌های ضد صدا تطبیق مقاومت بیشتر بخوانید...

No category

دانلود تحقیق در مورد حمل و نقل

ویژگی‌هایی که تحت تأثیر این کوچک شدن اندازه قرارمی‌گیرد تأثیرپذیری از نور و امواج الکترومغناطیسی است. با توجه به این موضوع اخیراً چسب‌هایی از نانوذرات تولید شده‌اند که کاربردهای مهمی در صنایع الکترونیکی دارند. نانولوله‌ها بیشتر بخوانید...