دانلود پایان نامه

ه بالا تا سن ۹ سالگی گویند.
به طور کلی‌ شتر نر بالغ را لوک و ماده بالغ را اورانه می‌نامند(7).
آناتومی چشم:
2-8-1 کره چشم33:
کره چشم در پستانداران اهلی، تقریبا کروی است ولی در اسب و گاو قطر قدامی- خلفی 34متراکم تر است و علاوه با آن سطح قدامی قرنیه انحنای کمتری دارد. خارجی‌‌ترین بخش قرنیه، قطب قدامی35 نامیده میشود و عمقی‌ترین بخش کره چشم که سطح خلفی 36میباشد، قطب خلفی 37نامیده می شود. خطی‌ که از هر دو قطب عبور می‌کند محور بینایی38 نامیده می شود، همچنین خط فرضی‌ که قطب قدامی و قطب خلفی را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند تحت عنوان خط استوایی 39می‌‌باشد. خطوط متعددی که بین دو قطب قدامی و خلفی کره چشم به صورت فرضی‌ قرار گرفته اند و خط استوایی را تقسیم می‌کند خطهای نصف النهار 40نامیده می شود. اعصاب بینایی 41نسبت به قطب خلفی به صورت شکمی عبور می‌کند.
کره چشم از سه لایه تشکیل شده است :
پرده خارجی‌42: این لایه لیفی بوده و صلبیه43 و قرنیه44 را تشکیل میدهد و مسئول شکل دهی‌ و محافظت از کره چشم است.
پرده میانی45 یا عضلانی- رگی: این پرده تغذیه کره چشم را بر عهده دارد و شامل مشیمیه46، منطقه مژگانی 47و عنبیه48 می باشد.
پرده داخلی‌ 49یا عصبی : این لایه میزان زیادی بافت عصبی دارد که مستقیماً به عصب بینائی متصل بوده و به اشعه نورانی حساس می‌باشد که در واقع شبکیه50 می‌باشد (14 و32)
شکل 2-3 آناتومی کره چشم
اجسام مژگانی51: منطقه‌ای را تشکیل میدهد که در اطراف عنبیه قرار داشته، مرز بین آن و پرده مشیمیه را اوراسراتا52 می‌نامند. قسمت جلویی این منطقه از حلقه مژگانی 53و قسمت عقبی از زوائد مژگانی54 تشکیل شده است.(27و14)
عنبیه: قسمت قدامی پرده میانی می‌باشد که به صورت عمود در عقب قرنیه و جلوی عدسی‌ قرار گرفته و یک دیافراگم حقیقی‌ را تشکیل میدهد و در مرکز دارای سوراخی مرسوم به مردمک55 چشم می‌باشد که نسبت به شدت نور یا فاصله ای که نگاه به آنجا دوخته شده است تنگ و گشاد می شود. عنبیه فضایی را که در بین قرنیه از یک طرف و سطح قدامی عدسی‌ و انتهای داخلی‌ زوائد مژگانی در طرف دیگر واقع شده است، به دو حجره به نام اتاقک زجاجیه 56و اتاقک قدامی57 تقسیم می‌کند.دو اتاقک خلفی و قدامی از طریق سوراخ مردمک با هم ارتباط دارند. سطح قدامی عنبیه در تک سمی‌ها به رنگ قهوه ای مایل به زرد و همواره درخشان است و گاهی به واسطه ی نوارهای بریده ی سیاه رنگ دارای منظره ی راه راه می‌باشد (32 و14).
پرده مشیمیه: دارای دو سطح داخلی و خارجی است.سطح خارجی به رنگ سیاه و قهوه ای تیره است و به وسیله نسج ملتحمه به نام لامینافوسکا58 دارای سوراخ های وسیعی است که از آنها عروق و اعصاب کره چشم عبور کرده و به طرف منطقه ی مژگانی امتداد می یابد.سطح داخلی مشیمیه با پرده ی عصبی رابطه دارد بدون آنکه به آن چسبیده باشد. برعکس در منطقه ی مژگانی چسبندگی خیلی زیاد می باشد. سطح داخلی مشیمیه در تمام وسعتش مانند مشیمیه انسان بطور یکنواخت سیاهرنگ نبوده بلکه در عمق و قسمت خلفی آن دارای لکه درخشانی59 است که جلای قوس و قزح دارد(28و32).
2-8-2 محیط های انکساری چشم60:
2-8-2-1 عدسی61:
مهمترین قسمت چشم است که در عقب عنبیه و جلوی جسم زجاجی 62 قرار دارد و به صورت یک عدسی محدب الطرفین می باشد که تحدب های دو سطح ان با هم یکسان نیستند.این عضو کاملاً شفاف بوده و برای هدایت و تمرکز اشعه نورانی به کار می رود.
2-8-2-2 مایع زلالیه63:
مایعی شفاف و صاف که در فضای واقع بین قرنیه و عدسی است، همچنین این مایع در اولتراسونوگرافی دیده نمی شود. وزن مخصوص این مایع کاملاً شبیه به آب و 005/1 می باشد و ترکیب شیمیایی ان به شرح زیر است:
آب 1/98% ، کلرور سدیم 15/1% ، مواد محلول در آب 75/0% ، آلبومین به میزان جزئی.
2-8-2-3 جسم زجاجی:
زجاجیه یا جسم زجاجی تمام فضایی را که در بین سطح خلفی عدسی و پرده شبکیه واقع است، اشغال می کند. توده ای است کروی شکل، شفاف و مانند سفیده تخم مرغ می باشد و از غشاء پوششی به نام غشاء زجاجیه64 و مایع زجاجیه65 تشکیل شده است. غشاء زجاجیه عبارت است از صفحه شفاف و بسیار نازکی که مایع زجاجیه را در بر گرفته و با پرده شبکیه جسم مژگانی و عدسی ارتباط دارد(16و32).
2-8-3 پلک های چشم:
پلک ها پرده های متحرکی هستند که در جلو کره چشم قرار داشته و چشم را حمایت می کنند. پلک بالا و پایین به وسیله دو گوشه66 به هم اتصال یافته اند. هر پلک شامل دو سطح، دو لبه و دو انتهاست. غدد موجود در پلک ها نیز به تعداد 30-20 عدد بوده و به نام غدد تارسال67 یا میبومین68 موسومند.
پوشش داخلی پلک ها از مخاطی موسوم به پرده ملتحمه مفروش شده است، ملتحمه علاوه بر سطح داخلی پلک ها قسمت قدامی کره چشم را می پوشاند، به این ترتیب که در لبه آزاد پلک ها از خارج به داخل پوست تبدیل به نسج ملتحمه می گردد و ملتحمه پس از مفروش نمودن سطح داخلی هر پلک بر روی خود منعطف شده و قسمت قدامی کره چشم را می پوشاند(3و27). پس برای ملتحمه سه قسمت پلکی69 ،زاویه ای70 و کره چشمی71 را می توان مشخص نمود. پلک سوم نیز در زاویه داخلی چشم قرار گرفته است و در قسمت مدیال کره چشم آزادانه حرکت می کند(16و28). شتر دارای پلک سوم توسعه یافته ، نازک و شفافی است که به شتر اجازه می دهد در شرایط سخت راه خود را پیدا کند.
اولتراسونوگرافی :
اولتراسونوگرافی از اوایل دهۀ 1950 با ساخت اولین دستگاه تصویر برداری (B اسکن) وارد فعالیتهای تشخیصی-طبی گردید و در اواخر دهۀ 1960 میلادی به عنوان یک ابزار تصویربرداری کاربردی در مامایی و همچنین معاینات قلب مورد استفاده قرار گرفت.
در بین سالهای 1975 تا 1985 کیفیت تصاویر اولتراسوند به طور چشمگیری پیشرفت نمود و اولتراسونوگرافی به سرعت گسترش یافت.
ساخت دستگاههای مدرن به هنگام به دهۀ 1970 برمیگردد، که با پیدایش آنها قدم بزرگی در پیشرفت این تکنیک برداشته شد.
اولتراسونوگرافی امروزه از جمله روش های تشخیصی دقیق و بسیار سودمندی است که کاربردهای فراوانی در دامپزشکی، به خصوص در معاینات محوطۀ بطنی و مامایی دارد.
در دامپزشکی از این تکنیک با ارزش

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید