دانلود پایان نامه

چگونگی توانمند سازی زنان

 

توانا سازی زنان از آن جهت که مورد نیاز جامعه بوده و منافع این توانا سازی نصیب کل جامعه می شود ، بسیار حائز اهمیت است . زنان در طول تاریخ محکوم به فقدان توانمندی و صرفاً برای انجام یک مجموعه وظایف مشخص ، ثابت و سنتی پنداشته می شدند و به تدریج این احساس در آنان ایجاد شده است که به راحتی نمی توانند پذیرای عقیده توانا سازی شوند .

 

اما به تدریج با به اثبات رسیدن توانایی های آنان ، تغییراتی در دیدگاه جامعه نسبت به زنان به وجود آمد . اما دیدگاه جامعه باید نسبت به اقشار مختلف زنان تغییر بنیادی و اساسی کند که در این رابطه اولین و مهمترین گام ، اقدامات برنامه ریزان و کارشناسان مربوط برای آموزش توانا سازی زنان خواهد بود ، چرا که این امر کلید فقر زدایی از جامعه زنان می باشد .

 

در برنامه های توسعه انسانی همواره شاهد بوده ایم که مردان نسبت به زنان سهم بیشتری از رشد شاخص توسعه انسانی و بهره گیری از آن را داشته اند ، حال باید در این راستا دست به یکسری از اقدامات اساسی زد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

 

-با شناخت دقیق و واقعی از امکانات توسعه اشتغال زنان توانمند سازی ، آموزش فنی ، حرفه ای و مدیریتی آنان جهت کسب مهارتهای لازم ایجاد شود  تا امکان مشارکت هرچه بیشتر زنان برای فعالیتهای مرتبط با استعدادهای آنان فراهم گردد.

 

-لازم است شیوه ها و روشهایی اتخاذ شود که بدون هر نوع بهره کشی ، استثمار و سودجویی ، مصالح و منافع زنان رعایت و امکان فعالیت سالم در صحنه های اقتصادی جامعه بیش از پیش در دسترس قرار گیرد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   استفاده از میانجی در مذاکره

 

-در دسترس قرار دادن کافی به آموزش ، شغل و درآمد مناسب و پایگاه اقتصادی اجتماعی برای زنان بخصوص زنان روستایی که بعلت عدم حضور در جامعه به عنوان تصمیم گیرنده ، دچار فقر اقتصادی و اجتماعی هستند .

 

-بهبود اصلاح فرهنگ و نگرش های وبرانگر موجود در افراد و سازمانها درمورد فقیر پنداری ، ناتوانی و ضعیف پنداشتن زنان و پرورش استعدادها و خلاقیت آنان حتی در مدارج و پست های مدیریتی و مناصب و مدارج بالا ( گنجی نیا و دیگران ، 1388 ، صص 19-1)