دانلود پایان نامه

 

دیشب خواب دیدم خواهرم گریه می کنه،وقتی خواهر آدم گریه می کنه،گویی تاریخ،غم انگیز ترین شعرهای خود رو می سراید.

من به خوابا اعتماد دارم،خوابا بر خلاف زندگی هیچ وقت دروغ نمی گن.راستی،مگه چقدر از خواهرم دور شده بودم که باید در خواب با من درددل می کرد؟!

از خواب که بیدار شدم برنامه ای واسه روزم نداشتم جز اینکه با خواهرم تماس بگیرم.

به گوشی موبایلم نگاهی انداختم و گفتم “لعنت به تکنولوژی” مگه بیست سال پیش که تکنولوژی این قدر بی رحمانه روابط انسانی رو نشونه نگرفته بود من با خواهرم حرف نمی زدم؟!

نه!باید برادر بودن رو به همون شکلی که در وجودم قرار داده بودن ثابت کنم.باید به دیدار خواهرم می رفتم.

باید خیلی زود به خونه خواهرم می رسیدم،حتی یک ثانیه هم یک ثانیه بود،حوصله شلوغی مترو رو نداشتم اما مترو همون وسیله ای بود که منو زودتر از تاکسی به خواهرم میرسونه،خیلی بیشتر از یک ثانیه!

مترو مثل همیشه شلوغ و ایستگاهای زیادی بین من و خواهرم فاصله انداخته بود،اما نه اون قدر که در خواب به همدیگه سر بزنیم

تکنولوژی پیشرفت کرده بود اما نه اونقدر که مترو بعضی وقتا تکانای نیمه شدید نخورد.

چقدر این صحنه آشنا بود

تکانای نیمه شدید و ازدحام جمعیت

و هر شخصی که در اون جمعیت بود در این اندیشه به سر می بره که سریع به ایستگاه مورد نظر برسه و خود رو از تکون و ازدحام نجات بده،من این وقایع رو چند هفته پیش دیده بودم

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   در جمع های کاری چه جوری باید رفتار کنیم؟ 

ساعت بیست و سه و بیست و چار دقیقه چهارشنبه شب…اول تکونی شدیدو بعد ازدحام جمعیت

نمی دونم اگه تکون کمی شدید تر بود چه اتفاقی می افتاد؟

شک نداشته باشین خیلی خواهرا بی برادر و خیلی برادرا بی خواهر می شدن.

زلزله یکی از حوادث طبیعیه که میاد و میره،اما…تکلبف اون درددلای نشنیده چه می شد؟!

درددل،گوش می خواد و درک…من اگه می مردم،نه گوشی داشتم و نه درکی،اون وقت خواهرم به خواب مادرم سر می زد که داغدار من بود؟یا به خواب برادرم که خودش درددلای نکرده ای با من داشت؟

اگه اون شب تکون شدید تر بود چند خواهر و برادر بدون ادای حق خواهری و برادری به دیاری می رفتند که نه خوابی بود و نه درددلی؟

به چهره ی مردای داخل مترو نگاه می کردم،گویی ما همه دیشب خواب مشترکی دیده بودیم و داشتیم خود رو جهت شونِه شدن واسه خواهرانمان آماده می کردیم

دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید