پایان نامه با کلمات کلیدی دی، الکتریک، صوتی

شفافیت شاخص بازتاب پایین کامپوزیت‌های چندگانه اپتیک سبک وزن آشکارسازهای چرنکوف راهنماهای نوری عایق صوتی سرعت صوت پایین اتاق‌های ضد صدا تطبیق مقاومت ظاهری صوتی در التراسونیک مکانیکی الاستیک سبک جاذب انرژی تله برای ذرات سرعت بالا الکتریکی ثابت دی الکتریک پایین قدرت دی الکتریک بالا سطح ویژهی بالا دی ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی آئروژل، آئروژل‌ها، سیلیکا

نمونه‌ی آن‌ها شکل‌گیری فاز فریت کبالت در دمای 800 درجهی سانتیگرادکامل شد و خوشه‌های فریت کبالت به سمت نانو بلوری شدن پیش رفتند، زمانی که برهم‌کنش بین خوشه‌های فریت کبالت با ماتریس سیلیکا شکسته شد پیوندهای Si-O-Fe ناپدید شدند. بر طبق گزارش آن‌ها اشباع مغناطیسی نانوکامپوزیت‌ها با افزایش غلظت بیشتر ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی بحرانی، آئروژل، خشککردن

گفته می‌شود. پس از آن مرحلهی نهایی که خشک کردن است باقی می‌ماند. 3-3 خشک کردن آلکوژل بعد از شکل‌گیری ژل توسط هیدرولیز و واکنش چگالش، شبکه Si-O-Si شکل می‌گیرد. بخش پیرسازی به تشدید شبکه ژل اشاره دارد؛ ممکن است چگالش بیشتر، تجزیه، و ته‌نشینی ذرات سل یا تبدیل فاز ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی مغناطیسی، میدان، دارای

در آن گشتاورهای مغناطیسی در جهت موازی و عکس یکدیگر قرار گرفته‌اند، اما با یکدیگر برابر نیستند و به صورت کامل یکدیگر را حذف نمی‌کنند. در مقیاس ماکروسکوپی، مواد فریمغناطیس همانند فرومغناطیس بوده و دارای مغناطش خودبه‌خودی در زیر دمای کوری بوده و دارای منحنی پسماند می‌باشند[23و24]. شکل 2-2 فازهای ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی مغناطیسی، آئروژل، میدان

، ساختن آئروژل به معنای رساندن الکل به فشار و دمای بخار شدنی و به طبع آن به‌دست‌آوردن نقطهی بحرانی است و باعث استخراج فوق بحرانی از ژل می‌شود. سپس، در سال 1970، دانشمند فرانسوی تایکنر38 و همکارانش برای بهبود فرآیند تولید دولت فرانسه، موفق شدند روش جدیدی به غیر ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل

الکترومغناطیسی است. با توجه به این موضوع اخیراً چسب‌هایی از نانوذرات تولید شده‌اند که کاربردهای مهمی در صنایع الکترونیکی دارند. نانولوله‌ها در موارد الکتریکی، مکانیکی و اپتیکی بسیار مورد توجه بوده‌اند. روش‌های تولید نانولوله‌ها نیز متفاوت می‌باشد، همانند تولید آن‌ها بر پایه محلول و فاز بخار یا روش رشد نانولوله‌ها ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی تولید، آئروژل، 10%،

1-6 خلاصه 13 فصل دوم – آئروژلها و مروری بر خواص مغناطیسی 2-1 تاریخچه 15 2-2 شیمی سطح آئروژل 16 2-3 تئوری فیزیکی 19 2-4 خاصیت مغناطیسی مواد 19 2-4-1 منشأ خاصیت مغناطیسی مواد 19 2-4-2 فازهای مغناطیسی 20 2-4-2-1 مواد دیامغناطیس 20 2-4-2-2 مواد پارامغناطیس 21 2-4-2-3 مواد فرومغناطیس ادامه مطلب…

دانلود تحقیق در مورد دی، الکتریک، صوتی

سوخت تبادل یون فیلترهای آلاینده‌های گازی اهداف ICF حامل رنگ‌دانه قالب اپتیکی شفافیت شاخص بازتاب پایین کامپوزیت‌های چندگانه اپتیک سبک وزن آشکارسازهای چرنکوف راهنماهای نوری عایق صوتی سرعت صوت پایین اتاق‌های ضد صدا تطبیق مقاومت ظاهری صوتی در التراسونیک مکانیکی الاستیک سبک جاذب انرژی تله برای ذرات سرعت بالا الکتریکی ادامه مطلب…

دانلود تحقیق در مورد آئروژل، آئروژل‌ها، سیلیکا

در دماهای مختلف برای به‌دست آوردن نانو بلور پراکنده در ماتریس سیلیکا حرارت داده شد. برای نمونه‌ی آن‌ها شکل‌گیری فاز فریت کبالت در دمای 800 درجهی سانتیگرادکامل شد و خوشه‌های فریت کبالت به سمت نانو بلوری شدن پیش رفتند، زمانی که برهم‌کنش بین خوشه‌های فریت کبالت با ماتریس سیلیکا شکسته ادامه مطلب…

دانلود تحقیق در مورد بحرانی، آئروژل، مایع

مرحله سوم واکنش بسپارش ادامه پیدا می‌کند تا سل به ژل تبدیل شود. این مرحله، پیرسازی نیز گفته می‌شود. پس از آن مرحلهی نهایی که خشک کردن است باقی می‌ماند. 3-3 خشک کردن آلکوژل بعد از شکل‌گیری ژل توسط هیدرولیز و واکنش چگالش، شبکه Si-O-Si شکل می‌گیرد. بخش پیرسازی به ادامه مطلب…